Overvåg og optimer landbruget

Optimer landbruget med dataopsamling

Brug dataovervågning og have større fokus på bæredygtighed

Brugen af data til at overvåge landbruget er en fremadrettet central udvikling i erhvervslivet, som ioTrace har fokus på. Her bliver produktiviteten større og IoT teknologi kan medvirke til et mere miljøvenligt landbrug. 


Vi har sammen med et af Danmarks førende landbrugsrådgivere testet en komplet dataopsamlingsløsning til stalde. Her var det vigtigt at finde en løsning, der sikrer en stabil dækning over hele Danmark og inde i staldbygninger. 

Hello world
Hello world
Hello world

Teknologi der opsamler data mere effektivt

Ved hjælp af NB-IoT teknologien, kan man bedre opsamle data med en trådløs teknologisk løsning, der særligt giver en bedre indendørsdækning.


Dataopsamlingsprocessen består af parametre såsom måling af temperatur, fugt, lufttryk,  farlige gasser i form af H2S og NH3, som er skadelige for planter og dyr.


Alt data der opsamles måles kontinuerligt og videresendes til et Cloudsystem. Landbrugsrådgiveren får heraf adgang til alt relevant data via en portal samt får et overblik over KPI målinger til deres eget backend system.

Hello world

Skal vi optimere sammen?