smart.Port

smart.Port

Overvåg og optimer din havn

IoTtace har udviklet vores smart.Port koncept sammen med Port of Aalborg, der i første omgang skulle bruge noget helt andet, men ved dialog og sparring opstår ofte spændende muligheder! 


Det første konkrete projekt var tracking af bøjer. Dette har for ioTrace udviklet sig til at se på samlede løsninger for havne, hvor vi både kan være behjælpelig med tracking og monitorering af konkrete ting som bøjer og fyr, men også hele havnen på relevante områder. Det udspringer fra vort Asset tracking miljø og sensorer, hvor vi opsætter sensorer på steder som:


 • Lagre
 • Containere
 • Kørende materiel
 • Adgangskontrol og monitorering
 • Alarmer på livsvigtigt nødberedskab
 • Alarmer i brønde
 • Med videre..


Kun fantasien sætter som sådan grænser for hvad vi kan monitorere, og dermed give data til havnen i forhold til den samlede status. Både aktuel og historisk. Formål er naturligvis altid at vide om status er grøn på vitale områder, men også spare arbejdsgange og øge sikkerheden for havnen, der ofte spænder over store områder, og har mange assets forbundet med den daglige drift.

Teknisk specifikation:


Systemet indeholder blandt andet følgende: 


 • NB-IoT
 • LTE-M
 • Sensorer
 • GPS-Tracker
 • Bluetooth tag
 • Batterioptimering

Skal vi optimere sammen?